• Regjeringen dropper løftet fra Soria Moria om å lovfeste en maksgrense for hvor mange elever én lærer i grunnskolen kan ha. Scanpix

Dropper maks antall elever per lærer

Regjeringen dropper løftet fra Soria Moria om å lovfeste en maksgrense for hvor mange elever én lærer i grunnskolen kan ha.