Krever 50.000 i lønnsøkning - neste år

Unio-leder Anders Folkestad krever 50.000 kroner i lønnsløft for lærerne neste år.