Åpner for konsekvensutredning av Lofoten og Vesterålen

Olje— og energiminister og nyvalgt nestleder i Senterparti, Ola Borten Moe, åpner for at Sp kan gå inn for konsekvensutredning av områdene utenfor Lofoten og Vesterålen på sitt neste landsmøte i 2013, men han stiller betingelser.