Fem års forvaring for voldtekt

En 22 år gammel mann er i Borgarting lagmannsrett dømt til fem års forvaring for én voldtekt og sju voldtektsforsøk i Oslo.