Åtte norske universiteter oppretter senter i USA

Åtte norske universiteter og Norges forskningsråd oppretter et norsk studiesenter i samarbeid med University of California at Berkeley.