Venstrekomité vil øke barnetrygden betydelig, men skattlegge den

Venstres programkomité vil øke barnetrygden til nær 20.000 kroner, men skattlegge den for å gi mest til de familiene som har størst behov.

Unge Venstre-leder Sondre Hansmark og programkomiteen i Venstre vil øke og skattlegge barnetrygden.
  • NTB-Birgitte Iversen
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

– Forslaget sikrer at familier med lav inntekt får mer enn de gjør i dag. De nederste på inntektsstigen vil kunne få 7.000-8.000 kroner mer enn i dag, sier Sondre Hansmark til NTB.

Han leder Unge Venstre og sitter i partiets programkomité, som legger fram nytt stortingsprogram torsdag kveld.

I forslaget, som en enstemmig komité stiller seg bak, heter det:

«Den ordinære barnetrygden (0-18 år) i 2021 kan økes fra 12.648 kroner til 19.784 kroner innenfor en provenynøytral ramme», noe som innebærer at statens utgifter til barnetrygd ikke skal øke.

– Vi skal ikke bruke mer penger, men vi skal prioritere på en bedre måte enn i dag, sier Hansmark.

Urettferdig å gi likt

Hansmark sier han mener det ikke er riktig at alle barnefamilier uansett inntekt skal få det samme i barnetrygd.

– Har du mange millioner i inntekt nyter du i dag like godt av barnetrygden som en fattig familie gjør. Vi må heller gi mer til dem som trenger det mest. Jeg er også helt sikker på at de som er på inntektstoppen, ikke trenger disse pengene like mye som alle andre, sier han.

Forslaget innebærer at barnetrygden legges på toppen av inntekten og skattes som inntekt. Dess lavere inntekt, dess mer vil man beholde av barnetrygden.

Dropper differensiering

Med dette foreslår komiteen å gå bort fra Venstres tidligere linje med å ønske å differensiere barnetrygden.

– Vi ser at en ordning med differensiering er ganske byråkratisk, og vi ser at den kan skape en fattigdomsfelle fordi man ikke har noen insentiver til å øke inntekten sin hvis man da får mindre barnetrygd, sier Hansmark.

– Skattleggingen vi foreslår, vil ikke slå ut på denne måten. Det vil ikke være et punkt der du mister barnetrygden, det vil gå mye mer gradvis. Du vil aldri sitte igjen med mindre penger med dette forslaget, fordi det hele tiden sees i sammenheng med inntekten din, sier han.

Publisert: