Mutantene skal forsinkes med fortsatt stengte grenser

Helsedirektoratet anbefaler å forlenge gjeldende innreiserestriksjoner ut februar. Målet er å forsinke nye virusvarianter inn i landet.

  • NTB
Publisert: Publisert:
Riksvei 22 er stengt ved svenskegrensen. Siden 29. januar har innreise til Norge kun vært tillatt for personer med såkalt nødvendige formål.
iconDenne artikkelen er 223 dager gammel

Informasjonen i artikkelen kan være utdatert. Gå til vårt direktestudio for siste nytt om korona-utbruddet.

-> Gå til direktestudio

Direktoratet anbefaler i første omgang å forlenge de gjeldende reglene ut denne måneden. Innen den tid håper de å få på plass nødvendige systemer som minsker risikoen for smitte.

Før det kommer på tale å anbefale mindre strenge i innreiseregler, må helsemyndighetene vite mer om hvordan nye varianter sprer seg i befolkningen, både i Norge og utlandet, heter det i direktoratets svar på oppdraget fra Helsedepartementet.

– Det bør ikke komme lettelser før man i større grad kan sikre og kontrollere at innreisende gjennomfører karantene på et egnet sted, uten nærkontakt med andre, heter det.

– Forsink så lenge som mulig

Direktoratet påpeker at de nye og mer smittsomme virusvariantene trolig sirkulerer i alle land, men fortsatt har liten utbredelse i Norge. Smittespredningen har faktisk avtatt de siste ukene.

– Vi har i Norge nedlagt en betydelig innsats i å slå ned utbruddene med varianter som er avdekket. Dette taler sterkt for at man fortsatt må forsinke så lenge som mulig at nye varianter får fotfeste i landet.

Siden 29. januar har innreise til Norge kun vært tillatt for personer med såkalt nødvendige formål.

Det betyr at blant andre gjestearbeidere og familiemedlemmer som besteforeldre, voksne barn, foreldre til voksne barn og kjærester ikke lenger kan komme på besøk.

For de få som fortsatt kan reise inn i landet, er det obligatorisk testing, reiseregistrering, karantene i ti dager som gjelder.

Karanteneregler blir brutt

Hvis alle som kommer inn i Norge, følger reglene, vil det naturlig nok være lav risiko for videre smitte. Problemet er at særlig karantenereglene ikke følges til punkt og prikke.

Ifølge FHI bor en del innreisende arbeidstakere tett i karantenetiden. Det mange arbeidsgivere tilbyr, kan ikke regnes som egnet karantenested, til tross for at det er kommet tydeligere bestemmelser om hvordan et slikt sted skal være.

FHI: Karantene fremfor innreisenekt

FHI mener reglene må bli enklere og kommunikasjonen bedre.

– I februar planlegges det å opprette et nasjonalt telefonsenter som skal avlaste kommunene med å følge opp og kontrollere innreisende til Norge, opplyser FHI.

Telefonsenteret skal bidra til at reglene følges bedre slik at importsmitten minskes.

FHI mener det er bedre og mindre inngripende at flere blir pålagt å bruke karantenehotell enn at folk nektes innreise til landet.

– Det er også mulig at økt krav om karantenehotell i seg selv kan bidra til å redusere antall innreisende, skriver instituttet.

Test etter sju døgn

FHI anbefaler videre at alle testes etter sju døgn, særlig ved mistanke om de mer smittsomme variantene.

– Slik situasjonen er nå, må man ta høyde for dette ved alle innreiser. Det er blant annet oppdaget engelsk virusvariant hos tilreisende fra land der slike varianter ikke er rapportert, skriver FHI.

Instituttet mener også det bør prioriteres å bruke spytt som prøvetakingsmetode, blant annet fordi det vil gjøre det lettere å ta prøver av barn.

Publisert:

Korona-viruset

  1. Kyrkja etter pandemien

  2. Ønsker klarere råd om forkjølelse

  3. Måtte vente i timevis for lege­tilsyn til sønnen (13 måneder)

  4. Forfallet av norsk bered­skap i seg selv en krypende krise

  5. 15 nye smittetilfeller på Nord-Jæren

  6. Kombinert vaksine mot influensa og covid under utvikling

  1. Korona-viruset
  2. Koronaviruset
  3. Helsedirektoratet