Wamwere risikerer straffesak

Koigi wa Wamwere har som alle trygdede plikt til å melde fra om endringer i inntekten sin. Har han ikke gjort det, risikerer han både straffesak og å måtte betale penger tilbake, får NTB opplyst i Rikstrygdeverket.