1,6 milliarder kommune-kroner til kirkelige formål

Norske kommuner brukte i 2001 til sammen nærmere 1,6 milliarder kroner til kirkelige formål. Det utgjør i gjennomsnitt 1,5 prosent av kommunenes samlede netto driftsutgifter, viser en oversikt fra Statistisk sentralbyrå.