Beinmel i gjødsel trygt

Landbrukstilsynet mener at norsk kjøttbeinmel av slakteavfall er trygt å bruke som gjødsel, selv om det er forbudt i dyrefôr.