LO vil kreve kortere arbeidstid og lavere pensjonsalder

LO-ledelsen vil forkorte arbeidsuka til 35 timer og innførefleksibel pensjonsalder fra 60 til 70 år.