Mer vannkraft bra, men ikke nok

Statssekretær Bjørg Sandal i Olje— og energidepartementet er glad for de nye tallene som viser at vannkraftproduksjonen øker med 4 prosent i Norge som følge av mer regn på Vestlandet. Men hun peker på at vi fortsatt må importere strøm i såkalte normalår.