Forsvaret vil ha alle kvinner på sesjon

Forsvaret vil ha flere kvinner inn i de militæres rekker. Fra 2008er målet at alle kvinner, som mannlige vernepliktige, møter tilsesjon for eventuelt å gjennomgå førstegangstjeneste, opplyserforsvarssjef, general Sigurd Frisvold, til Aftenbladet.