Bekymring over planer om plutoniumtransport langs kysten

Miljøvernminister Siri Bjerke er bekymret over planene om frakt av atomavfall langs norskekysten.