Krever importstans av levende storfe

Norsk Bonde— og Småbrukarlag og Norges Kvinne- og Familieforbund krever i et felles brev til de politiske partiene på Stortinget at Norge forbyr import av levende storfe på grunn av faren for kugalskap.