Høyre får de tunge statsrådspostene

Høyre får styringen av utenrikspolitikken og forsvars— og sikkerhetspolitikken i den nye samarbeidsregjeringen.