9 prosent reduksjon i svovelutslipp i Norge

Utslippene av svoveldioksid er redusert med 9 prosent fra 1999 til i fjor. I løpet av de 10 siste årene er de norske utslippene halvert.