Filmfondet: -For mange filmprodusenter i Norge

Direktøren for Norsk filmfond mener det er for mange filmprodusenter i Norge, og lover strengere krav til dem som mottar statlig filmstøtte.