Kontrollkomiteen gransker asylomgjøring

Den forrige Bondevik-regjeringens omgjøring av et asylavslag blir undersøkt nærmere av Stortingets kontroll— og konstitusjonskomité.