Frykter flere metanol-dødsfall i jula

Politiet som etterforsker den store metanolsaken, frykter denkommende julehelgen. Til nå er ni personer døde som følge av at dehar drukket metanolinfisert sprit. Politiet er redd for at fleredør med den kommende høytiden.