Avviser bondefusjon

Norsk Bonde— og Småbrukarlags nyvalgte leder Geir Grosberg avviser tanken på å slå sammen småbrukarlaget og Bondelaget.