Høyre tar alle stikk

Kristin Clemet, Kristin Krohn Devold og Børge Brende er Høyresstjernelag i regjeringen. De tre trekkes fram som de dyktigste i enregjering der KrFs statsråder, også de lokale, oppfattes som litesynlige.