Telemarkedet det er Telenor, det

Telenors egen dyktighet har bidratt til selskapets dominerende stilling. Og saker som er avgjørende for konkurranse, er blitt trenert av Telenor på forskjellig vis, mener Post— og Teletilsynet (PT).