Pettersen advarte mot justismord

Viggo Kristiansens forsvarer advarte mot folkekravet om å dømme Viggo Kristiansen. Det lå i forsvarerens sterke anmodning til juryen om å svare nei at han advarte mot et justismord.