Jagland og Stoltenberg får hver sin Ap-komite

På et møte utenfor timeplanen skal Arbeiderpartiets sentralstyre i dag nedsette en programkomité og et dialogforum.