Vil ha forbud mot golf på matjord

Natur og Ungdom krever forbud mot etablering av golfbaner på dyrket og dyrkbar jord.