Kva skal barnet kosta?

Når mor og far skil lag, må dei mellom anna finna rette prislappenpå barnet sitt.