Industrikraft godtar rensekrav for NOx-utslipp

Industrikraft Midt-Norge godtar nå det rensekravet for NOx-gasser som Statens forurensningstilsyn (SFT) har fastsatt for et gasskraftverk i Skogn i Nord-Trøndelag.