1300 småbruk kan bli feriehus

Mye tyder på at Stortinget vil vedta at konsesjonsgrensen forgårdsbruk blir hevet til 100 dekar. Rogaland Bondelag fryktersvekket bosetting i distriktene.