506 barnehjemsbarn har kontaktet taperforeningen

506 tidligere barnehjemsbarn har kontaktet Stiftelsen Rettferd fortaperne i løpet av høsten.