«Blücher» kan bli delt i to

«Blücher» har sprukket på midten og står i fare for å bli delt i to, viser en inspeksjon av skipsvraket.