Gjedrem fornøyd og bekymret

Bruker vi hele realavkastningen fra oljefondet i kommende års budsjetter, vil konkurranseutsatt industri bli kontinuerlig svekket i årene fremover.