Tollere beslaglegger norsk kjøtt

Tollvesenet beslaglegger kjøtt som nordmenn har tatt med på helgetur til Sverige.