Kontaktutvalget avventende

De store organisasjonene i arbeidslivet stiller seg avventende til regjeringens forslag om å bruke avkastningen i oljefondet.