Radiokonsesjon til Kanal 4

Kanal 4 er tildelt konsesjonen for å drive riksdekkendereklamefinansiert radio de neste ti årene. — Hjerterått, menerP4-styreformannen.