Produksjonstilskuddet til aviser økes

Produksjonstilskuddet til dagsaviser opprettholdes og økes, foreslår regjeringen i stortingsmeldingen om mediepolitikk som ble presentert fredag.