Stortinget godtar jordbruksoppgjøret

Et klart stortingsflertall gir sin tilslutning til årets jordbruksoppgjør. Dét er klart etter at næringskomitéen i går avga innstilling om saken.