SEFO foreslås erstattet av ny spesialenhet

Politiets eget særskilte etterforskningsorgan SEFO bør omorganiseres. Det nye organet skal få navnet Spesialenheten for politisaker.