Vil gi norske våtmarker status som internasjonalt viktige

Miljøvernminister Siri Bjerke ønsker å gi 14 våtmarker status som internasjonalt viktige områder, såkalte Ramsarområder.