Dårlig sikkerhetskontroll på Sola

Sikkerhetskontrollen på Sola lekker som en sil og er helt verdiløs,hevder flypassasjerer. Luftfartsverket avviser klagene.