Bondevik ønsker eget fly

Regjeringen har bedt Forsvarsdepartementet om å regne ut hvor myeet middels stort fly koster. Det må ha plass til rundt 30 personer.