Boreriggen driver videre

Den halvt nedsenkbare boreriggen «Byford Dolphin», som slet segunderveis til Haltenbanken, er torsdag kveld fortsatt i kontrollertdrift. Riggen er ikke evakuert.