Foss vil bremse oljepengebruken

Finansminister Per-Kristian Foss advarer mot en stadig økende bruk av oljepenger til alle "gode formål".