Mange ble reddet i helgen

Hovedredningssentralen Sør-Norge måtte rykke ut til både båteiereog fjellvandrere i helgen. For de fleste endte det bra, men en mannfryktes omkommet i Jotunheimen.