- Stortinget undergraver det lokale folkestyret

Rikspolitikerne undergraver det kommunale sjølstyret med sindetaljstyring. Lovfestede rettigheter og markedsstyringsprinsipperbør ikke brukes på områder der kommunene har ansvaret. Det erkonklusjoner i en rapport som i dag blir lagt fram av et KS-utvalgmed folk fra Frp til SV.