IA-avtalen mislykket, men kan bli videreført

Avtalen om et inkluderende arbeidsliv har verken ført til laveresykefravær, høyere pensjoneringsalder eller økt innpass iarbeidslivet for funksjonshemmede.