Håpløse regler gir ikke fiskefusk

Fiskeriminister Otto Gregussen vil forenkle regelverket for fiskeriene, men avviser at håpløse regler fører til fiskefusk.