Stoltenberg: -Trist med bløtkakekasting

Statsminister Jens Stoltenberg synes det er trist at enkeltegrupper tyr til bløtkakekasting for å gi uttrykk for sine meninger.