Bjerke: Kunnskapen om fritidsboliger skal bli bedre

Miljøverndepartementet har engasjert Norsk institutt for naturforskning til å se på ulike sider av hyttebyggingen i Norge.