Nils Christie får Fritt Ord-prisen

Fritt Ord-prisen 2001 går til professor Nils Christie. Han mottar prisen for sine originale og selvstendige bidrag til norsk og internasjonal samfunnsdebatt.